Copyswede

CopyswedeAtt betala privatkopieringsersättning

Privatkopieringsersättning är en kompensation till rättighetshavarna eftersom lagstiftaren genom en inskränkning i upphovsmannens ensamrätt gett privatpersoner möjlighet att fritt kopiera skyddade verk från en laglig förlaga för privat bruk.

Ersättningen ska enligt lag betalas av den bransch som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering.

Upphovsrättslagen ger upphovsmännen bakom musik, film och tv ensamrätt att bestämma om att mångfaldiga (d.v.s kopiera) sitt arbete och göra det tillgängligt för allmänheten på olika sätt. Det utgör därmed en inskränkning i upphovsmännens ensamrätt att vem som helst för sitt privata bruk får göra en eller några få kopior utan dennes tillstånd. Detta medför ett inkomstbortfall för upphovsmännen när deras arbete mångfaldigas utan att de får betalt för det.

Bestämmelserna om privatkopieringsersättning finns i upphovsrättslagen, 26 k-m §§ Upphovsrättslagen (1960:729).
Vilka produkter omfattas?

De produkter som omfattas av privatkopieringsersättning är enligt lagen produkter som kan ta upp ljud och rörlig bild och som anses särskilt ägnade för privatkopiering, som till exempel cd/dvd-skivor, mp3-spelare, usb-minnen, hårddiskar,datorer och digitalboxar med inbyggd hårddisk.

Copyswede

Lagen anger vilka ersättningsnivåer som ska gälla, men ger också tillverkare och importörer möjlighet att begära nedsättning av nivåerna på grund av vissa i lagen särskilt angivna omständigheter. Sådana omständigheter kan exempelvis vara att produkten också används till annat än privatkopiering, eller att reglera ersättningens storlek i relation till produktpriset till konsument. I Sverige har vi en ordning där tillverkarna och importörerna (företrädda av olika branschorganisationer) kan förhandla med Copyswede om ersättningsnivåerna på olika produkter de ska betala ersättning för.

Finns det undantag?

Ja. De tillverkare och importörer som säljer lagringsmedier till professionella verksamheter, organisationer för funktionshindrade eller återförsäljare som är registrerade hos Copyswede behöver i dessa fall inte betala ersättning. Detsamma gäller om produkterna exporteras. Privatkopieringsersättning är inte menad att belasta till exempel företag, skolor, myndigheter och andra verksamheter som använder lagringsmedia yrkesmässigt.

http://www.copyswede.se/