Lagringsmedia

Lagring

Data tape för alla bandstationer

Media Storage Systems har ett brett sortiment data tape av kända varumärken världen över. Vi erbjuder lagringsmedia från IBM, Quantum, Fujifilm, Oracle StorageTek, HP, Imation, Sony, TDK, Verbatim, Maxell Dell.

Några av de vanligaste formaten av data tape:

 • 8mm
 • 4mm
 • AIT
 • QIC
 • LTO1 / Ultrium, LTO2 / Ultrium 2, LTO3 / Ultrium 3, LTO4 / Ultrium 4, LTO5 / Ultrium 5, LTO6 / Ultrium 6, LTO7 / Ultrium 7, LTO7 / Ultrium 8, LTO7 / Ultrium 9
 • DLT & SDLT
 • 9-Track- Yes we still carry 9-track media
 • 3480 / 3490 / 3490e
 • 3590 “J” and “K”
 • 3592 “JA” “JB”
 • 9840 / 9940/ T10000

CD, DVD, Blu-Ray

Media Storage Systems erbjuder CD, DVD och Blu-Ray media, fodral, tryckning, tillbehör.
Vårt måtto är hög kvalitet med snabba leveranser till bra pris och trevlig service.

Vi erbjuder CD, DVD och Blu-Ray från:

 • Philips
 • Maxell
 • Sony
 • Fujifilm
 • Emtec
 • Verbatim

Vi trycker er CD, DVD och Blu-Ray produktion
Media Storage Systems tillverkar er CD & DVD produktion i små eller stora upplagor, vår CD & DVD tillverkning håller hög kvalitet oavsett vad ni behöver. Vi erbjuder allt från CD & DVD kopiering av era demo/promo skivor i små upplagor till CD & DVD pressning i stora upplagor.

Om CD
CD eller cd, egentligen en förkortning för Compact Disc (engelska för ‘kompaktskiva’), är ett optiskt lagringsmedium där informationen är mekaniskt lagrad i form av gropar med varierande längd vilka avläses med en laser. Lasern känner av ojämnheterna i den reflekterande ytan och omvandlar dessa till en digital signal vilken i sin tur avkodas och omvandlas till data. CD-skivan är 12 cm i diameter.

Då cd-formatet var nytt 1979 lanserades också en mindre skiva med en diameter på 8 cm, och som var avsedd att användas till musiksinglar. Användningen fick dock begränsad framgång. I USA och Europa slog den aldrig igenom, men i Japan var den under ett tag framgångsrik. Där såldes även bärbara, små cd-spelare som endast kunde spela 8 cm-skivor.

Beteckningen cd syftar oftast på vanliga ljudskivor (fonogram) som följer standarden CDDA. Andra standarder är CD+G (ljud-cd med grafik), CD-MIDI (ljud-cd med MIDI-spår), CD-i (interaktiv cd) och VCD (video-cd, vilket inte är samma sak som DVD, även om de flesta DVD-spelare även kan spela VCD).

Cd-skivor används också som lagringsmedium för distribution av datorprogram samt som medium för säkerhetskopiering, och har numera tillsammans med dvd och flashbaserade minnen helt ersatt den vanliga disketten.

Källa: Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cd